"Fedt, at lærerne forstår, at man prioriterer andet end skole"

Josephine Bartela, Tennis

Morgentræning

Printer venlig version

ESAAs morgentræning er bygget op i samarbejde med de lokale eliteklubber, og det er oftest elitetrænere fra de lokale klubber, der varetager træningen. ESAA er ansvarlig for træning, og organisering af træning, tirsdag og torsdag morgen i samarbejde med klubberne.

ESAA tilbyder morgentræning inden for flere sportsgrene. Baggrunden for udvælgelsen af sportsgrene til ESAAs morgentræning er, ud over interessen fra klubberne, ofte begrundet i antallet af talenter og logistik. Dels skal der være gode træningsfaciliteter til rådighed, og dels skal der være en volumen på 8-10 eliteudøvere, før morgentræningen etableres.

Hvis du dyrker en sportsgren, der ikke tilbyder morgentræning, er det muligt at være en del af ESAA alligevel. De individuelle aftaler giver mulighed for fysisk træning, basistræning, kurser, fysioterapi osv.. Du kan også i samarbejde med din klub organisere træning individuelt.

Træningen følger skoleåret
Skoleåret starter med intro-arrangementer i august. Umiddelbart efter introdagene starter morgentræningen.

Ferie
Når skolerne har ferielukket, er der ingen esaa-træning. Det samme gælder på helligdage.

Mere info om morgentræning i de forskellige idrætter
I menupunktet "Sportsgrene" kan du få mere info om de enkelte idrætter. Informationer om det konkrete indhold af morgentræningen i de enkelte idrætter gives direkte fra trænerne/koordinatorerne i disse idrætter.