"ESAA betyder mere og bedre træning!"

Mikkel Larsen, Landstræner Sprint/Hæk

Code of Conduct

Printer venlig version

ESAA har sin egen sportskultur, som er nærmere beskrevet i vores 'Code of Conduct'. Her er forventninger til ESAA udøvere, forældre, klubber og uddannelsesinstitutionerne samlet i et dokument. Alle elever på ESAA forventes, at ´have sat dig ind i ESAAs sportskultur.

Der er forskellige gensidige forventninger til udøverne alt efter om man er elev i folkeskolen eller på ungdomsuddannelser.

Folkeskoleelever:
"Code of Conduct for folkeskole"

Ungdomsuddannelseselever:
"Code of Conduct for ungdomsuddannelser"